Vstup do kempu je umožněn pouze v případě:


• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem


Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.


Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění: Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Od 9. července dochází k úpravě podmínek systému O-N-T v bodě očkování:


• bude uznáváno potvrzení dokládající uplynutí lhůty 14 dnů od absolvování kompletního očkování (tzn. 14 dnů po druhé dávce dvou dávkové vakcíny nebo první dávce jedno dávkové vakcíny).

Upozornění

Z důvodu šíření mutace a nespolehlivosti samotestů neubytováváme hosty se samotestem a to z důvodu ochrany zaměstnanců a chodu areálu.
Děkujeme za pochopení.

 


Doporučení


• v případě, že se necítíte dobře – zvažte prosím Vaši návštěvu kempu
• pokud jste si vědomi možnosti rizika přenosu nakažlivé choroby – zvažte prosím Vaši návštěvu kempu
• dodržujte doporučená hygienická opatření – mytí rukou mýdlem a následná dezinfekce je základ
• dodržujte pořádek na sociálních zařízeních – tím chráníte nejen sebe, ale i personál úklidu
• hygienu provádějte pouze v místě k tomu určeném
• mytí nádobí provádějte pouze v místě k tomu určeném
• vykonávejte potřebu pouze v místech k tomu určených, nedodržení může být důvodem vyloučení z kempu bez nároků na vrácení peněz za pobyt nebo vstup
• do prostor recepce vstupujte postupně a dodržujte 2 m rozestupy

 

Reservations - Reception

Booking and information hours:
8.00 – 19.00

Tel.: +420 733 636 797
email: recepce@holiday-park-vrchlabi.cz

Management: Lucie Peštová
8.00 – 17.00

Tel.: +420 775 356 955
e-mail: lucie@etp.cz

GPS: 50°36'33.8"N 15°36'03.3"E

Holiday Park Vrchlabí - Liščí farma

operator:
ETWin a.s.

business address:
Dolní Branná 350
543 62 Vrchlabí
Czech Republic

CRN: 276 38 014HolidayParkVrchlabi EMBLEM Clr WT Shd 22x21 300 RGB Tsp copy
VAT ID: CZ27638014

  facebook